skip to Main Content

Uppgradering av Rakel flyttas till hösten 2013

  • 7 May, 2013

Den planerade uppgradering av Rakelsystemet från 5.5 till 6.0 som skulle startat nu i vår flyttas fram till i hösten i stället meddelar MSB. Uppgraderingen av Rakel görs för att följa utvecklingen inom Tetra, den standard som Rakel bygger på.…

Read More
Back To Top
Search