skip to Main Content

Personsökarsystem i miniformat

  • 24 September, 2013

Sändaren till Wavetrack har fyra knappar och kan sända korta förprogrammerade meddelanden till personsökare alternativt endast aktivera aktuell sökares summer och vibrator. Den finns att köpa i paket med en liten smidig GEO N8S och som komplement finns även en…

Read More
Back To Top
Search