skip to Main Content

TeliaSonera anser att M2M är viktigt. Så viktigt att man ingått ett avtal om implementering av Ericsson Device Connection Platform, även känd som Ericssons M2M-as-a-service-plattform. Tillkännagivandet gjordes på Telias M2M Symposium 2012. Avtalet sägs vara en del av Teliasoneras ökade fokus på M2M och plattformen kommer främst att användas för de nordiska och baltiska marknaderna även om Telia strävar efter en upplevelse som skall vara sömlös över hela europa.

M2M är “the third wave of telecom revolution” sa Lars Nyberg, Telia Soneras VD, på seminariet och påpekade att M2M är en viktig framtida inkomstkälla för Telia och andra operatörer. Även Ericsson medverkade på seminariet och stödde Telias syn på den tredje vågen av telekomrevolution även om Ericsson benämner revolutionen “the networked society”.

Lars Nyberg berättade även att en av de framtida utmaningarna för alla operatörer är att säkra kvaliteten i näten för att mätta den aldrig sinande efterfrågan på kapacitet. Att LTE långsiktigt kommer vara den teknik framtidens mobilnät kommer att byggas på känns självklart och att utmaningar som säkerhet, tillgänglighet, integritet och kapacitet är faktorer som präglar uppkoppling av processer och maskiner idag och imorgon, det får anses lika självklart.

Idagsläget pratas det om 50 miljarder uppkopplade maskiner även Telia gärna vill höja den siffran. Frågan är dock om det är realistiskt med fler än 10 maskiner per invånare på jorden inom sju till åtta år, men sannolikt kommer den siffran förr eller senare att infrias.

Back To Top
Search