skip to Main Content

msb_teracom_avtal_460Den 1 april 2015 inleds en ny era för Rakel, ett avtal har tecknats mellan MSB och Teracom, ett avtal som gäller sju år, med option på tre års förlängning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger och förvaltar som tidigare Rakel men Teracom skall ansvara för drift och underhåll men även kundstöd i Rakelsystemet.

En av grundstenarna med Rakel är att det fungerar, året runt, dygnet runt och i storm såväl som i solsken över hela landet. MSB menar att denna upphandling har fokuserat på att även i fortsättningen ha god kvalitet.

-Avtalet tar höjd för framtida utvecklingsbehov med avseende på täckning och funktionalitet. Samtidigt säkerställs genom avtalet MSB:s förmåga att leverera tjänster med den kvalitet som krävs för Rakels användare, avslutar Helena Lindberg.

-I och med detta avtal har vi säkrat bra kundstöd, drift och underhåll av Rakel även för framtiden, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten.

På Teracom är man naturligtvis glada för förtroendet.

– Genom hela upphandlingen har vi haft en vision “Teracom får Rakel att fungera när inget annat fungerar”, säger Stephan Guiance.

– Vi är mycket stolta över att MSB har valt oss som partner. Det är ett stort förtroende att få ta hand om Rakelnätet och avtalet visar på vår styrka att sköta drift och underhåll för robusta nät, avslutar Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Group.

Back To Top
Search