skip to Main Content

celab mtp6750-front_300_profilDen nya serien Motorola MTP6000 omfattar två modeller. Motorolas nya flaggskepp MTP6750 är marknadens första tetra/rakel-radio med inbyggd kamera. Med alla bilder som tas med MTP6750 bifogas viktiga metadata som position, tidpunkt, radio-ID, talgrupp och användar-ID. Dessutom är hela filen skyddad med en unik krypteringskod, en sorts digital plombering, som direkt skvallrar om en bild manipulerats. Användbart om bilden t.ex. skall användas som bevismaterial.
www.celab.se, 0303 – 24 60 00


Back To Top
Search