skip to Main Content

pro-bt920ProEquip PRO-BT920 är en Bluetooth™-box speciellt utvecklad för användning tillsammans med mobila radioapparater. Boxen kan användas tillsammans med de flesta existerande mobilradioapparater på marknaden. Till denna Bluetooth™-enhet kan du koppla headset med inbyggt stöd för PTT som ex. Peltor WS headset eller ProEquip PRO-BT520 headset. Det går också att ansluta ett Bluetooth™- headset utan PTT-stöd och istället aktivera radions sändare med en fot-PTT eller via en finger-PTT.

www.srsab.se, 054-67 05 00

Back To Top
Search