skip to Main Content

antenner-parabolerPost- och telestyrelsen har genomfört en förstudie om framtida användning av 700 MHz-bandet som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än det nuvarande (marksänd tv) från och med 1 april 2017.

PTS har i sin analys dragit slutsatsen att 700 MHz-bandet lämpar sig för mobilt bredband för kommersiella tjänster samt även för mobilt bredband för samhällsviktiga tjänster (PPDR), trådlösa mikrofoner samt annan användning undantaget tillståndsplikt.

Analysen av bandet visar att den användning som bedöms generera högst samhällsnytta är mobilt bredband för kommersiella tjänster. Tilldelning av detta band kan antas ge lägre produktionskostnader för mobiloperatörer något som kan ge billigare tjänster för slutanvändare förutsatt att konkurrensen fungerar som den skall.

Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

Back To Top
Search