skip to Main Content

Radwin jet radiolänkRADWIN 5000 JET är en radiolänk med unik teknik, utrustad med flera antennelement anpassas antennstrålningen adaptivt beroende på omgivande förhållanden. Radiolänken styr därmed signalen i de riktningar den behövs bäst. Dessa egenskaper ger en länk som är robust mot störningar och som når längre. Även vid begränsad kanalbandbredd som 2 x 20 MHz kan radiolänken överföra data med 500 Mbit/s.

Induo AB · 08-659 43 00

Back To Top
Search