skip to Main Content

X-Link är ett interface som gör det möjligt att bygga en crosspatch mellan i stort sett vilka två radio som helst. Korskoppla till exempel DMR till Tetra eller flygradio till analogradio. Allt som tas emot på den ena radion återutsänds på den andra och vice versa. X-Link är helt universell och använder både logiska I/O och PEI för att styra radioenheterna. För att ställa in ljudnivåer med mera används ett enkelt Windowsprogram som kopplas in via USB.

Back To Top
Search